ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. จับมือเทศบาลหัวหินเซ็น MOUปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา

วันที่ 29 ก.ค. 2553

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2553 พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ กปน. นายวชิรา จันทร์ชู กรรมการ กปน. และคณะทำงานโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือฯระหว่างนายเจริญ ภัสระ ผวก.และนายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบน้ำประปาในเมืองหัวหินให้มีคุณภาพและแรงดันที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพระบบสาธารณูปโภคการท่องเที่ยวของประเทศให้เจริญทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125