ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
MWA &TOT ลงนามความร่วมมือไอทีเพื่อลดน้ำสูญเสีย

วันที่ 29 ก.ค. 2553

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บมจ.ทีโอทีนายเจริญ ภัสระ ผวก.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง การประปานครหลวงและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นผู้ร่วมลงนามในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ในการให้บริการประจำชนด้านสาธารณูปโภค เพื่อร่วมกันยกระดับโครงข่ายสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาระบบประปาภายในหน่วยงานของทีโอที แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน ด้วยความชำนาญเฉพาะด้านของทั้งสอบหน่วยงาน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125