ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์ กปน. ลงนามกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทากู้สหกรณ์เรียนจ่ายแต่ดอกไร้ต้น แถมสอนถึงที่ทำงาน

วันที่ 28 ก.ค. 2553

นายชาตรี บุญเฉลียว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง (สอ.กปน.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ ผศ.ดร. เอมอร กฤษณะรังสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการสนับสนุนให้พนักงาน กปน. ศึกษาต่อทั้งในโครงการปริญญาตรีและปริญญาโท โดยสามารถกู้เงินเพื่อศึกษาต่อได้ โดยชำระแต่ดอกเบี้ย ไม่ต้องจ่ายเงินต้นโดยไม่มีกำหนด แต่ต้องชำระหนี้ให้หมดก่อนเกษียณ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน กปน. ที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย แต่จะจัดอาจารย์มาสอนพนักงานถึงที่ทำการของ กปน. ที่ฝ่ายฝึกอบรมประปา โดยขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนแล้ว 74 คน ปริญญาตรี 34 คน ปริญญาโท 40 โดยจะเริ่มเรียน ตั้งแต่ 17.00 – 20.00 น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125