ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาตากสินจัดกิจกรรมพบประชาชน หมู่บ้านสินทวีวิล่า พระราม2

วันที่ 22 ก.ค. 2553

18 มิ.ย. สำนักงานประปาสาขาตากสิน จัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ณ หมู่บ้านสินทวีวิลล่า ถนนพระราม 2 มีผู้ใช้น้ำมารับบริการทั้งสิ้น 83 ราย เรียงลำดับ ดังนี้ โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ 18 ราย แก้ไขบ้านเลขที่ 15 ราย ซ่อมท่อแตกรั่ว 15 ราย ปรับสถานที่ตั้งมาตรให้เหมาะสม 12 ราย เปลี่ยนประเภท 6 ราย เปลี่ยนประตูน้ำ 6 ราย ยก/ย้ายมาตร 4 ราย เปลี่ยนก๊อกน้ำ 4 ราย สำรวจท่อรั่วภายใน 4 ราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กปน..ได้รับความร่วมมือจากหน่วยแพทย์ โรงพยาบาลบางมดมาให้บริการประชาชน โดยมีนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯด้วย18 มิ.ย. สำนักงานประปาสาขาตากสิน จัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ณ หมู่บ้านสินทวีวิลล่า ถนนพระราม 2 มีผู้ใช้น้ำมารับบริการทั้งสิ้น 83 ราย เรียงลำดับ ดังนี้ โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ 18 ราย แก้ไขบ้านเลขที่ 15 ราย ซ่อมท่อแตกรั่ว 15 ราย ปรับสถานที่ตั้งมาตรให้เหมาะสม 12 ราย เปลี่ยนประเภท 6 ราย เปลี่ยนประตูน้ำ 6 ราย ยก/ย้ายมาตร 4 ราย เปลี่ยนก๊อกน้ำ 4 ราย สำรวจท่อรั่วภายใน 4 ราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กปน..ได้รับความร่วมมือจากหน่วยแพทย์ โรงพยาบาลบางมดมาให้บริการประชาชน โดยมีนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125