ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
โครงการ Micro Hydro Turbine Generator กปน.เตรียมรับรางวัลกับนายกอภิสิทธิ์

วันที่ 21 ก.ค. 2553

นายผดุงเกียรติ เอื้ออารยะมนตรี วิศกร 7 ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีสูบจ่ายน้ำ ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทดแทน ของ กปน. เปิดเผยว่าจากการที่โครงการ Micro Hydro Turbine Generator ที่ติดตั้งที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว ซึ่งเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ของสายงานผลิตและส่งจ่ายน้ำ ที่นอกจากจะสามารถผลิตกระแสไฟมาใช้เดินเครื่องจักรในสถานีแล้ว ยังมีไฟเหลือเก็บไว้ขายให้ การไฟฟ้านครหลวงอีกด้วย โดยช่วยให้ กปน. ประหยัดค่ากระแสไฟได้ปีละ 3.6 ล้านบาท และขายไฟให้ กฟน. ปีละ 2.4 แสนบาท นั้น ล่าสุดหลังจากที่ กปน. ได้ติดตั้ง Micro Hydro Turbine Generator ชุดใหม่ที่สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม แล้ว และจะเริ่มขายไฟให้กับ กฟน. อีกแห่ง ในวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 43 ปี ของ กปน.
 
กปน. ได้นำโครงการนี้ส่งเข้าประกวดในงาน Thailand Energy Award 2010 ซึ่งจัดโดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าประกวดกว่า1,000 โครงการ และคณะกรรมการได้คัดเลือกเข้ารับรางวัลในประเภทต่างๆ รวม 91 รางวัล โดย กปน. ได้รับรางวัลชมเชยประเภทโครงการพลังงานสร้างสรรค์ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ ตัวแทน กปน. เข้ารับรางวัลกับนายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้
  
นายผดุงเกียรติยังได้กล่าวอีกว่านอกจากนี้โครงการ Micro Hydro Turbine Generator นี้ยังได้รับเลือกให้เป็นโครงการของประเทศไทยไปประกวดในงาน Asean Energy Award 2010 ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วย
 
โครงการ Micro Hydro Turbine Generator เป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้พลังน้ำจากอุโมงค์ซึ่งมีแรงดันสูงมากไปเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อนำไฟที่ได้กลับมาใช้ในสถานีสูบจ่ายน้ำและจำหน่ายให้ กฟน. นับเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานน้ำให้เกิดประโยชน์แทนที่จะปล่อยให้สูญเปล่า
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125