ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เปลี่ยนป้ายน้ำประปาดื่มได้ พร้อมติดตั้งทั่วเมืองปากน้ำ

วันที่ 20 ก.ค. 2553

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผจ.สสป. แจ้งว่า สสป. ได้ทำการสำรวจป้ายน้ำประปาดื่มได้ที่ติดตั้งตามหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองว่า น้ำประปาดื่มได้ ตั้งแต่ปี 2542 นั้น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุด จึงได้ปรับปรุงเปลี่ยนแบบใหม่ให้สดใสสวยงาม เพื่อเป็นภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์น้ำประปาดื่มได้ให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจ จึงได้ จัดทำป้ายใหม่ 3 แบบคือ "โรงเรียนนี้ น้ำประปาดื่มได้” "ชุมชนนี้ น้ำประปาดื่มได้” และ "ที่นี่ น้ำประปาดื่มได้” ติดตั้งให้กับ โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการขนาดใหญ่ จำนวนทั้งหมดรวม 20 แห่ง ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือและคำขอบคุณจากผู้ใช้น้ำ ที่ กปน. นอกจากจะดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดีโดยให้ความมั่นใจว่าน้ำประปาดื่มได้แล้ว ทั้งยังช่วยให้ภูมิทัศน์ของสถานที่สวยงามขึ้นด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125