ค้นหา
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย


 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ม.ค. 2563
 
 
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของการประปานครหลวง

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125