ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าของกองทัพไทย เทิดไท้ องค์มหาราชินี

วันที่ 29 ส.ค. 2557

                  นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) นำพนักงาน กปน. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าของกองทัพไทย ในโครงการ "ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้ 82 พรรษา องค์มหาราชินี ประจำปี 2557” ณ พื้นที่โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านท่ากระทุ่ม ต.ลัดหลวง อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ โดยมีการปลูกต้นไม้จำนวน 5 ชนิด ในพื้นที่ 20 ไร่ จำนวน 5,000 ต้น พร้อมกันนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ 152 ราย จาก 55 หมู่บ้าน และทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบทที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดี จำนวน 55 ทุน อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125