ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. จับมือ มธบ. จัดอบรม ผลิตทีมบริการหลังมาตรวัดน้ำ

วันที่ 26 ส.ค. 2557

         นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้มอบวุฒิบัตรให้กับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานจำนวน 80 คน ที่ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตร "เทคนิคผสมผสานเพื่อการบริการงานหลังมาตรวัดน้ำ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. และวิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาระบบท่อประปาภายในตัวอาคาร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ภายในอาคาร ตลอดจนงานซ่อมพื้นผิวและผนังอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125