ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
ผู้บริหาร การประปานครหลวงให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ สวพ.91 เรื่อง บริการประปาที่น่ารู้

วันที่ 23 ก.พ. 2552
 
เชิญรับฟังผู้บริหารการประปานครหลวง ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ สวพ.91(FM 91.0 MHz) ในรอบเดือน มกราคม 2552 ทุกวันอังคาร เวลา 15.30 - 15.50 น. หากพลาดรับฟังในเวลาดังกล่าว ขอเชิญรับฟังย้อนหลังได้ที่นี่ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
 • การให้บริการดูแลระบบประปาภายในอาคารสถานที่ของผู้ใช้น้ำ
  ผู้เข้าร่วมรายการ คุณกมลศรี ณ พัทลุง ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
 • ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา
  ผู้เข้าร่วมรายการ คุณปราณี ใบแก้ว ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
 • การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการสูบจ่ายน้ำ
  ผู้เข้าร่วมรายการ คุณยงยุทธิ์ อภัยจิรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ
 • โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ
  ผู้เข้าร่วมรายการ คุณกมล สุสำเภา ศูนย์บริการประชาชน 1125
สามารถรับฟังรายการต่างๆ ย้อนหลังได้ที่หน้าแรกอินเตอร์เน็ต Banner คลิ๊ปน่ารู้ นอกจากนี้ ในหัวข้อดังกล่าวยังมีรายการที่สามารถรับชมได้อาทิเช่น MnewsTV, รายการโทรทัศน์, TV Advertise หรือ Radio Advertise ในที่นี้เราต้องการรับฟัง สวพ.91 ให้เลือก Radio และคลิก หัวข้อที่ต้องการรับฟังได้ทันที
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125