ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
การเคหะฯ ดูงาน IT กปน. .....ผลจากคำชมของ TRIS

วันที่ 16 ก.พ. 2552
 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 613 นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติและคณะ จำนวน 15 ท่าน ที่มาชมระบบ e-doc (DOC MIS คลังข้อมูล BI), ระบบ Intranet และ ระบบ IT กับการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจาก TRIS ได้ให้การชื่นชมและแนะนำให้ การเคหะฯ ดูงานที่ กปน.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน IT และการบริหารความเสี่ยงต่อไป
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125