ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน.เผย ปี 51 ผลงานเข้าเป้า ส่งคลังกว่า 2,000 ล้านบาท ปี 52 เร่งหารายได้อื่นเสริม ทดแทนยอดขายน้ำหดจากวิกฤต ศก.

วันที่ 13 ก.พ. 2552
 
นำส่งรายได้เข้าคลัง 2,004.5 ล้านบาท เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าน้ำไม่ขึ้น ยอดขายน้ำลด เสริมมาตรการจูงใจลูกค้าใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมให้หันมาใช้น้ำประปาทดแทนน้ำบาดาล คาดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบยอดน้ำขายต่ำกว่าเป้า เร่งหารายได้เสริมจากความเป็นมืออาชีพด้วยการรับจ้างวางท่อและซ่อมท่อ 100% เพื่อให้รายได้เป็นกอบเป็นกำ จัดทำโครงการ Home Care Center รับดูแลระบบท่อของลูกค้า นำร่องที่แฟลตตำรวจ

นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน. ) ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโดยรวมในปี 2551 ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับดัชนีวัดผลสำเร็จของแต่ละกิจกรรม ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2551 มีรายได้รวม 16,800 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประมาณ 4,530 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย สามารถนำส่งรายได้ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 2,004.5ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา กปน.ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกด้านด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด อาทิ การขอติดตั้งประปาใหม่ทางอินเตอร์เน็ต หรือการให้บริการรับคำร้องทาง Call Center 1125 รวมทั้งการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม

นอกจากนี้ กปน.ยังใช้มาตรการส่งเสริมทางการขายทำให้ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเดิมใช้น้ำบาดาลของการนิคมอุตสาหกรรมหันมาใช้น้ำประปามากขึ้น โดยสามารถยกเลิกการใช้น้ำบาดาลของภาคเอกชนลงถึง 191 บ่อ มีการบริหารแรงดันน้ำให้ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้น้ำ โดยออกไปพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ตามโครงการลูกค้าสัมพันธ์( Best Care Service) ทำให้ได้รับทราบข้อมูลปัญหา และจัดทำเป็นฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้แก้ไขปรับปรุงการให้บริการต่อไป

สำหรับแผนงานปี 2552 ได้ปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจอันมีผลกระทบจากวิกฤตทั่วโลก โดยต้องปรับเป้าลดปริมาณน้ำขายซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน.ลง โดยในไตรมาสแรกนี้ปริมาณขายน้ำลดลงเหลือ 302.3 ล้าน ลบม.เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 51 ซึ่งขายได้ 302.8 ล้าน ลบม. หรือลดลง0.4%ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนงานหารายได้อื่นเสริมโดยใช้ความเป็นมืออาชีพและ ความพร้อมในเรื่องเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ การรับจ้างวางท่อในที่ดินเอกชน ฯลฯ จัดทำโครงการ Home Care Center เพื่อรับจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาภายในอาคารสถานที่ใช้น้ำ ซึ่งได้เริ่มโครงการนำร่องแล้วที่อาคารพักอาศัยและที่ทำการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เนื่องจากค่าน้ำสูงผิดปกติจากปัญหาท่อรั่วภายในตามแฟลตตำรวจต่างๆ

ทั้งนี้ กปน.ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการดีๆ ในอนาคตเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประปา คือ MWA Easy PAY โดยเมื่อลูกค้ามาถึงเคาน์เตอร์ของ กปน. นอกจากจะชำระค่าน้ำค่าไฟได้แล้ว ยังจะสามารถชำระค่าสาธารณูปโภคอื่นรวมทั้งค่าบริการต่างๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพบประชาชนเพื่อให้บริการงานประปาตามชุมชน หมู่บ้าน พร้อมทั้งยังให้บริการทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125