ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน.เนื้อหอม ผู้ต้องการร่วมงาน...สมัครสอบบรรจุ 13,055 คน

วันที่ 6 ก.พ. 2552
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 กปน.ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กปน. ซึ่งปีนี้มีผู้สนใจเข้าสอบแข่งขัน จำนวน 13,055 คน

ในการนี้ นายเจริญ ภัสระ รองผู้ว่าการ พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ วิศิษฐ์ศิริกุล, นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง, นางเครือพันธ์ ภูวรัตนกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการและนางอุษา เลาหศิริปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เดินทางไปดูความเรียบร้อย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนสายปัญญารังสิต ซึ่งใช้เป็นสนามสอบในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้เดินทางมาสอบกันมากจนทำให้การจราจรบริเวณใกล้เคียงติดขัดจนหลายคนมาสอบไม่ทัน
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125