ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
เตือนอัคคีภัยช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ 2 ก.พ. 2552
 
กปน.ติดตั้งหัวดับเพลิงเพิ่มแล้วเสร็จ 1,700 กว่าจุด ในโครงการชุมชนปลอดภัยร่วมกับ กทม. เตือนอากาศเปลี่ยนแปลง ชุมชนจะปลอดภัย อัคคีภัยไม่เกิด หากทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัย
 
นายบัณฑูร ชื่นกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า การประปานครหลวง ได้มีการติดตั้งหัวดับเพลิงมาอย่างต่อเนื่อง กระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชน ทั่วพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ก็สามารถเปิดหัวดับเพลิงใช้ได้ทันที นอกจากนี้ ได้มีการประสานงานกับกรุงเทพมหานครร่วมกัน ติดตั้งหัวดับเพลิงในโครงการชุมชนปลอดภัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้ กปน.ได้ติดตั้งหัวดับเพลิงแดงในโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจำนวน 1,707 จุด ทำให้มีจำนวนหัวดับเพลิง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในขณะนี้รวมแล้วกว่า 20,000 จุด
 
นายบัณฑูร กล่าวเสริมว่า ช่วงนี้ อากาศค่อนข้างแห้งและลมแรง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้ไฟ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ชุมชนจะปลอดภัย ห่างไกลจากเหตุเพลิงไหม้ หากทุกคนไม่ประมาท และช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเอง กปน.ใคร่ขอความร่วมมือในการดูแลรักษาหัวดับเพลิง โดยอย่านำสิ่งของมาวางกีดขวางหรือบดบังจนมองไม่เห็น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเกิดความจำเป็นต้องใช้งาน
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125