ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน. ให้บริการใหม่ รับฝากเงินค่าน้ำประปาล่วงหน้า

วันที่ 2 ก.พ. 2552
 
ลืมได้เลยเรื่องถูกตัดน้ำ กปน.จัดให้ด้วยบริการใหม่ล่าสุด รับฝากเงินค่าน้ำประปาล่วงหน้า ส่งใบเสร็จค่าน้ำพร้อมแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือ ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้
 
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน.เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเรื่องใกล้ตัวประชาชนที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ การให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำประมาณ 1.8 ล้านราย โดยที่ผ่านมา กปน.มีช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา เพื่อให้ความสะดวกสบายและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าผู้ใช้น้ำจะอยู่ที่ใดก็สามารถชำระค่าน้ำได้ทุกเวลา ทุกที่ ด้วยวิธีหักบัญชีธนาคาร ชำระที่สาขา หรือที่ตัวแทนรับชำระเงินค่าน้ำประปา เช่น การไฟฟ้านครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย TOT เคาน์เตอร์ธนาคาร เทสโก้ โลตัส ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านหรือจะชำระจากโต๊ะทำงานที่บ้านทางอินเตอร์เน็ตก็ได้
 
สำหรับปีใหม่นี้ กปน.ได้เพิ่มช่องทางรับชำระเงินใหม่ล่าสุดอีก 1 ช่องทาง คือ การให้บริการรับฝากเงินค่าน้ำประปาไว้ล่วงหน้า เพื่อนำไปหักค่าน้ำเป็นรายเดือน โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา บริการนี้เพื่อรองรับผู้ใช้น้ำที่มีเวลาน้อย หรืออยู่ต่างจังหวัด นานๆจะเข้ากรุงเทพ การใช้บริการไม่ยุ่งยาก เพียงแจ้งความจำนงที่สาขาของ กปน. โดยจะยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจใด ๆ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ เช่น ใบเสร็จค่าน้ำประปา หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาเดือนล่าสุดเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่รับฝากผิดทะเบียน พร้อมทั้งเงินจำนวนที่ต้องการฝาก โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้น้ำต้องไม่ถูกสั่งระงับน้ำหรือค้างชำระค่าน้ำประปา เมื่อยื่นเอกสารแล้ว ผู้ใช้น้ำจะได้รับสำเนาใบคำร้องและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการฝากเงิน หลังจาก หักหนี้ค่าน้ำไปเท่าใดเหลือเท่าใด กปน.จะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบทางไปรษณีย์ พร้อมแนบใบเสร็จค่าน้ำประปางวดที่หักนั้นให้ด้วย และ หากต้องการยกเลิกการฝากเงิน จะขอคืนเงินที่ฝากไว้ก็สามารถทำได้โดย ผู้ใช้น้ำหมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายสามารถขอคืนเงินฝากได้ง่ายเพียงทำคำร้องขอคืนเงินฝากส่วนที่เหลือ กปน.ก็พร้อมคืนเงินให้ทันที จึงขอเชิญชวนมาใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
กปน.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และหวังว่าประชาชนจะได้รับความพึงพอใจกับบริการรูปแบบใหม่ของ กปน.ในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการรับชำระค่าน้ำประปาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน call center โทร. 1125 ตลอด 24 ช.ม.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125