ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาตากสิน จัด “ประปาพบประชาชน” 74% ดื่มน้ำประปา ต้องการให้สาขาเพิ่มรับชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต

วันที่ 9 เม.ย. 2553
 
 
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาตากสิน นำพนักงานจัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ณ หมู่บ้านวงแหวนชัชวาลแสงประทีป โครงการ 3 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 59 ราย แบ่งเป็น เปลี่ยนประเภท 3 ราย โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ 11 ราย ยกมาตรวัดน้ำ 7 ราย เปลี่ยนก๊อกน้ำ 3 ราย ปรับสถานที่ตั้งมาตรให้เหมาะสม 18 ราย ปรับลดขนาดเส้นท่อ 8 ราย แก้ไขประตูน้ำรั่ว 9 ราย และจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้น้ำดื่มน้ำประปา ผ่านการต้ม/กรองร้อยละ 74 รองลงมาดื่มน้ำบรรจุขวดร้อยละ 24 การชำระค่าน้ำ ชำระที่สำนักงานประปาสาขา ร้อยละ 35 รองลงมาชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 34 ประชาชนรับรู้หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 1125 เพียงร้อยละ 39 ความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ำประปา มีความพึงพอใจต่อ คุณภาพน้ำโดยรวม ในระดับปานกลางร้อยละ 61 การรับรู้ข่าวสารของ กปน. ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง อาทิ การรณรงค์น้ำประปาดื่มได้ร้อยละ 43 การให้บริการชำระค่าน้ำประปาร้อยละ 42 การรับรองคุณภาพน้ำร้อยละ 38 ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำ ร้อยละ 37 โดยรับรู้ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์มากที่สุดร้อยละ 35
 
นอกจากนั้นผู้ใช้น้ำยังมีข้อเสนอให้ กปน. เพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สำนักงานประปาสาขาด้วยบัตรเครดิต ซึ่งปัจจุบัน กปน. ยังไม่มี มีแต่บริการหักค่าน้ำผ่านบัตรเครดิตของกสิกรไทย ซิตี้แบงก์ HSBC สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทยพาณิชย์ บัตรไดเนอร์สคลับ และเทสโก้วีซ่า ซึ่งต้องแจ้งความจำนงขอใช้บริการก่อน จึงจะดำเนินการหักค่าน้ำให้เป็นประจำทุกเดือนต่อไป ซึ่งนอกจากจะได้เครดิตชำระค่าน้ำแล้วยังได้แต้มอีกด้วย
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125