ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน.เพิ่มคลอรีนป้องกันโรคท้องร่วง

วันที่ 7 เม.ย. 2553
 
 
นายชัชชาย อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำแจ้งว่า ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมาก ทำให้ประชาชนใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีการการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการเลือกรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาด ในส่วนของ กปน. ได้ตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้น้ำจึงได้เพิ่มปริมาณคลอรีนในน้ำประปา ที่โรงงานผลิตน้ำต่างๆมากขึ้นจากปกติเล็กน้อย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำประปาจะสะอาดปลอดโรค บริโภคปลอดภัย เนื่องจากการเพิ่มคลอรีน จึงทำให้น้ำประปาอาจมีกลิ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู้ใกล้แหล่งโรงงานผลิตน้ำ ผอ.ฝคภ.ได้เสนอวิธีด้วยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาดตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที หรือจะนำน้ำไปต้มเพื่อให้กลิ่นคลอรีนระเหยไป อย่างไรก็ตาม กปน. ได้ควบคุมปริมาณคลอรีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกตลอดเวลา จึงขอให้มั่นใจได้ว่าปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยแต่อย่างใด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125