ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. เตือนอย่าเล่นน้ำในคลองประปาช่วงวันหยุดสงกรานต์

วันที่ 7 เม.ย. 2553
 
 
กปน.ขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงไปเล่นน้ำในคลองประปา ช่วงวันหยุดสงกรานต์ เพราะอาจมีอันตรายถึงกับชีวิตและเกิดปัญหาต่อการผลิตน้ำประปาได้
 
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องจากใน วันที่ 13-16 เมษายน 2553 เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเล่นน้ำกันตามประเพณีที่สืบทอดกันมา กปน. จึงขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประปา โปรดอย่าลงไปเล่นน้ำในคลองประปา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเนื่องจากน้ำในคลองประปาไหลเชี่ยวมาก นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดมลพิษกับน้ำที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนไปเล่นน้ำวันสงกรานต์ในที่ๆเหมาะสม หรือตามที่หน่วยราชการหรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว
 
นางยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นได้ลงไปเล่นน้ำในคลองประปา แม้ว่า กปน. จะมีการประกาศเตือนแล้วก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง กปน.จึงได้จัดทำรั้วลวดหนามกั้นแนวริมคลองประปาทั้ง 2 ฝั่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดที่เคยมีประชาชนลงไปเล่นน้ำสงกรานต์ในปีก่อนๆ เนื่องจาก คลองประปา ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 หากลงเล่นน้ำ หรืออาบน้ำในคลองประปา จะมีความผิดตามกฏหมายต้องโทษจับ-ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กปน.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยปกป้อง และรักษาความสะอาดของน้ำดิบในคลองประปา และขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาส
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125