ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
การประปานคหลวง สนับสนุนรถน้ำเย็น “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ”

วันที่ 9 มิ.ย. 2557

          เมื่อเร็วๆนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เขตบางบอน การประปานครหลวง (กปน.) ได้นำรถน้ำเย็นให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนภายในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชันเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเกษตรในด้านต่างๆ อาทิ โรคแมลงศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน/น้ำ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน โดยมีเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานมากมาย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125