ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำประปาขุ่น-ไหลอ่อน บางพื้นที่ 11-17 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิ.ย. 2557
 
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย แทนของเดิมที่ได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่า โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึง วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ กปน. สามารถปรับการผันน้ำจากสถานีสูบจ่ายน้ำใกล้เคียงมาชดเชยได้ ทำให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำประปาใช้ตลอดเวลา แต่อาจส่งผลให้ แรงดันน้ำประปาลดลง หรือน้ำประปาขุ่นบ้างในบางพื้นที่ จากการปรับทิศทางการสูบจ่ายน้ำ ดังนี้
  • ถนนพระราม 4 ตั้งแต่หน้าโรงงานยาสูบ ถึง แยกพระโขนง
  • ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 1 ถึง แยกพระโขนง
  • ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ ถนนสุขุมวิท ถึง ถนนศรีนครินทร์ 
  • ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท71 ถนนอโศกดินแดง 
  • ถนนรัชดาภิเษก จาก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถึง ถนนพระราม4
  • ถนนเอกมัย ถนนทองหล่อ ถนนพระราม 1 ถนนวิทยุ ถนนสาทรเหนือ
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง คงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยจะให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125