ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 10,11 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิ.ย. 2557
 
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อให้การบริการน้ำประปาแก่ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในคืนวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ถึงไม่ไหล ใน พื้นที่บริการของสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง และสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ดังต่อไปนี้
 • ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่คลองบางเชือกหนัง ถึงถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
 • ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนเทิดพระเกียรติ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี
 • ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ถึงถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
 • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองบางอ้อ 
 • ถนนบางกรวย
 • ถนนบางบัวทอง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโพธิ์เผือก
          นอกจากนี้ ในคืนวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ถนนบางนา-ตราด กม.28 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การก่อสร้างสะพานในบริเวณดังกล่าวของกรมทางหลวง ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
 • ถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยหมู่บ้านรอยัล เพลส ถึงบริเวณวัดหอมศีล จ.สมุทรปราการ 
 • ถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกถนนรัตนราช ถึงบริเวณวัดหอมศีล จ.สมุทรปราการ
          และ ในคืนวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณหน้าห้างไอทีสแควร์ และ หน้าวัดหลักสี่ในถนนกำแพงเพชร 6 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
 • ถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณชุมชนคลองเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงพยาบาล
  จุฬาภรณ์ 
 • ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ อนุสรณ์สถาน ถึงสนามบินดอนเมือง และฝั่งขาออก ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวนายไช้ ถึงหมู่บ้านวังทอง
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125