ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ปิดศูนย์รับมือภัยแล้ง พร้อมขอบคุณภาคีทุกภาคส่วน

วันที่ 4 มิ.ย. 2557
 

          กปน. ปิดศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันน้ำทะเลหนุนสูงในลุ่มเจ้าพระยา จนพ้นวิกฤตน้ำเค็ม ย้ำแม้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ตามที่ กปน. ได้เปิดศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากตรวจพบว่าน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็มสูงผิดปกติ จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำประปาช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์มีรสชาติเปลี่ยนไปในช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กปน. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด รวมทั้งส่งทีมงานทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านคุณภาพน้ำประปา ที่บางช่วงเวลาไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมบางประเภท จนกระทั่งผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีตลอดฤดูแล้ง และขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจึงได้ทำการปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
         นายธนศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า กปน. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีที่เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อาทิ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมทางหลวง กรมอุทกวิทยา กรมอนามัย สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และร่วมแก้ไขสถานการณ์จนทำให้ปัญหาคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ก็ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทรัพยากรน้ำที่จะกักเก็บใน ฤดูฝนนี้เป็นต้นทุนน้ำของประเทศให้ประชาชนทุกภาคส่วนนำไปใช้ประโยชน์ตลอดฤดูแล้งในปีหน้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125