ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
การประปานครหลวง จัดพบประชาชน ม.กฤษดานคร 31 รุก “ล้างถังพักน้ำเพื่อสุขภาพ”

วันที่ 3 มิ.ย. 2557

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 นางสาวกาญจนา วิภาตะวนิช ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย (สสบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ครั้งที่ 3/2557 ณ หมู่บ้านกฤษดานคร 31 ถ.บรมราชชนนี โดยมีพนักงาน สสบ. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ในงานนี้นอกจากทีมงานออกให้บริการรับคำร้อง ให้คำปรึกษาเรื่องประปา ตรวจซ่อมประปาเบื้องต้น และสำรวจหาท่อรั่วภายในโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมประชาสัมพันธ์เปิดตัว โครงการ "ล้างถังพักน้ำเพื่อสุขภาพ (Healthy Tank Happy Home)” ซึ่งเป็นโครงการที่ สสบ. คำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีของประชาชน ให้มีน้ำสะอาดสำรองไว้ใช้ ซึ่งภายในงานผู้ใช้น้ำให้ความสนใจลงทะเบียนขอรับบริการกว่า 20 หลังคาเรือน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125