ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
ประปาไซง่อน ดูงาน กปน.

วันที่ 2 มิ.ย. 2557

        เมื่อเร็วๆนี้ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ รองผู้ว่าการ กปน. และ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการประปาไซง่อน ประเทศเวียดนาม (Saigon Water Corporation : SAWACO) จำนวน 7 คน นำโดย Mr. Nguyen Chuong Director of ODA Projects Management Unit ซึ่งมาศึกษาดูงาน กปน. โดย นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ รองผู้ว่าการ กปน. ได้ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ICT Strategic Plan และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นทางคณะฯ ได้ดูงาน ณ โรงกำจัดตะกอน โรงงานผลิตน้ำบางเขน และเดินทางไปโรงงานผลิตน้ำสามเสน เพื่อดูงานด้านการควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ การติดตั้งและใช้งานระบบ SCADA รวมทั้งระบบ Network Operation Center (NOC) โดยทางคณะฯ จะนำความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประปาในเมืองโฮจิมินห์ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125