ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. หารือร่วม กปภ. เรื่องพื้นที่บริการชายขอบ

วันที่ 2 มิ.ย. 2557

          เมื่อเร็วๆ นี้ นางวัชรี ประสาทเขตต์การ และ นายเมธา ตันติยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายสุเทพ ดิเรกวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง พร้อมทีมงาน ได้เข้าพบ นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ). เขต 2 และนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ. สาขาปทุมธานี ณ สำนักงาน กปภ. สาขาปทุมธานี เพื่อสร้างความเข้าใจ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน ตลอดจนแผนการจ่ายน้ำประปาพื้นที่รอยต่อของ กปน. และ กปภ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่บริการ มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด พร้อมลงสำรวจพื้นที่บริการที่อยู่ในบริเวณรอยต่อของ จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125