ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำประปาไหลอ่อน 28 พฤษภาคม 2557

วันที่ 28 พ.ค. 2557
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน
 
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการทดสอบปิดประตูน้ำเพื่อเตรียมการตัดบรรจบท่อประธานชั่วคราวเข้ากับท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร บริเวณคลองสนามพลี ในคืนวันนี้ (28 พฤษภาคม 2557) ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนบางนา-ตราด บริเวณซอยเอแบค ซอยหมู่บ้านเมืองไทย ซอยธรรมศิริ
  • ถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่ กม. 23 – 33 
  • ถนนรัตนราช
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125