ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
การประปานครลวง ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูคูคลองของเครือข่ายชุมชนบางกอกน้อย

วันที่ 26 พ.ค. 2557

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวกาญจนา วิภาตะวนิช ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานกองบริการ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูคูคลองเขตบางกอกน้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนวัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ) ซึ่งจัดโดยเครือข่ายชุมชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชนอมรทายิการาม ชุมชนซอยสุดสาคร ชุมชนวัดยางสุทธาราม และชุมชนวัดสุวรรณาราม ซึ่งได้ร่วมใจกันบำบัดน้ำเสียในคูคลองด้วยการขุดลอกคูคลอง และใช้น้ำหมักชีวภาพ (น้ำ EM) โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ ฐานทัพเรือกรุงเทพ องค์การเภสัชกรรม มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125