ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่ โครงการขยายเขตฯ “บ้านคลองยายหลี”

วันที่ 26 พ.ค. 2557

          การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้บริการรับคำร้องติดตั้งประปาใหม่ ณ ชุมชนบ้านคลองยายหลี ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ชาวบ้าน ได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง สู่ชุมชนบ้านคลองยายหลีซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก อยู่ไกลจากถนนหลักประมาณ 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคลองยายหลี ได้กล่าวขอบคุณที่ กปน. ให้ความสำคัญจัดเจ้าหน้าที่มาถึงชุมชน ช่วยให้ชาวชุมชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการของ กปน. เป็นอย่างมาก

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125