ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ลุยต่อโครงการวิชาชีพช่างประปาชุมชุน รุ่นที่ 2

วันที่ 20 พ.ค. 2557

           นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) (ตรงกลาง) เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมวิชาชีพ ช่างประปาเพื่อชุมชน รุ่นที่ 2” ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยมีตัวแทนของชุมชนต่างๆ เข้าร่วมอบรม จำนวน 21 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างการรวมกลุ่มช่างประปารวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติ และเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมอู่ทหารเรือ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด บริษัท Water Net จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด โดยผู้เข้าอบรมในโครงการนี้จะได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับประกาศนียบัตรพร้อมทั้งเครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่ง กปน.จะจัดอบรมต่อเนื่องสำหรับรุ่นที่ 3 และ 4 ในเดือนกรกฎาคมและกันยายน ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125