ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ต่อยอดประปาเพื่อชุมชน ส่งช่างประปารุ่น 1 ลงพื้นที่วัดกระจัง

วันที่ 14 พ.ค. 2557

           พนักงานการประปานครหลวงพร้อมทีมช่างประปาจากหลักสูตร "โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน” รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ในชุมชนวัดกระจัง เพื่อทำกิจกรรม "ประปาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1” โดยทีมงานได้ร่วมกันเปลี่ยนท่อประปา ก๊อกน้ำที่ชำรุด มอบและติดตั้งแท็งก์น้ำ จำนวน 1 ถัง ถือเป็นการต่อยอดให้กับบุคลากรที่เข้ามาร่วมอบรมในโครงการของ กปน.ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส และ โรงเรียนวัดศาลากุล ในพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125