ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. MOU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สนับสนุนการจัดน้ำประปาในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 29 เม.ย. 2557

             นางสาวสุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (กลาง) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนการจัดส่งน้ำประปาในกรณีมีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการสุขภาพตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ว่าจะมีน้ำประปาบริการสำหรับผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125