ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
อากาศเย็นยะเยือก คนกรุงใช้น้ำลดลงวันละ 3 แสนคิว

วันที่ 19 ม.ค. 2552
 
นายวีระชาติ โอฬาพิริยะกุล รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง แจ้งว่า ในระยะนี้เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ ปรากฏว่าประชาชนมีการใช้น้ำประปาลดลงถึงวันละประมาณ 3 แสนลูกบาศก์เมตร จากที่ปกติ กปน. เคยสูบจ่ายวันละ 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ซี่งมีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษ จนส่งผลให้การสูบจ่ายน้ำลดลงเหลือเพียงวันละ 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น เนื่องจาก กปน.ได้ติดตั้งเทคโนโลยีวัดแรงดันน้ำอัตโนมัติระยะไกลแบบ real time ในระบบท่อ จึงทำให้ กปน. สามารถทราบถึงปริมาณความต้องการใช้น้ำทุกขณะ จึงสามารถปรับและลดแรงดัน พร้อมทั้งปริมาณน้ำสูบจ่ายได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการใช้น้ำจริงของประชาชน ทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันระบบท่อที่อาจจะเสียหายเพราะแรงดันน้ำที่สูงเกินไปจนเป็นเหตุให้ท่อระเบิดได้

แต่อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้แสดงความเป็นห่วงผู้ใช้น้ำในช่วงนี้ว่า ควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อภายในบ้านของตนเองด้วย รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด เช่น ลูกลอยค้าง ซีลยางในชักโครงชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย และเป็นการรั่วไหลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำสูญเสียไปมากกว่าที่ใช้จริงเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นหากพบว่าชำรุดควรรีบซ่อมโดยด่วน มิฉะนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ใช้น้ำต้องจ่ายค่าน้ำแพงโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่สงสัยว่าอาจเกิดท่อรั่วภายใน สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองง่ายๆดังนี้คือ ปิดการใช้น้ำทุกอย่างภายในบ้าน และไปตรวจดูที่มาตรวัดน้ำ หากมาตรวัดน้ำไม่เดินก็แสดงว่าไม่มีท่อรั่วภายใน แต่หากมีการเคลื่อนไหวของดอกจันสีแดงหรือตัวเลขที่หน้าปัดมาตรวัดน้ำอยู่ตลอดเวลา ก็แสดงว่ามีท่อรั่วเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจขอคำแนะนำได้ที่ call center กปน. โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125