ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
เปิดตัวเว็บไซต์ แจ้งเบาะแสหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ www.protecttheking.net, www.protecttheking.com และ www.protecttheking.org

วันที่ 14 ม.ค. 2552
 
 
คณะอนุกรรมาธิการกำกับและติดตามการป้องกัน และปราบปรามการกระทำและเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ได้เปิดเว็บไซต์ www.protecttheking.net, www.protecttheking.com และ www.protecttheking.org รับแจ้งเบาะแสการจงใจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ เพื่อสร้างความเข้าใจผิดในสถาบันฯ

ประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125