ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. มอบเงินสนับสนุนกรมชลฯ ช่วยผลักดันน้ำทะเลหนุน เพื่อการผลิตน้ำประปา

วันที่ 11 เม.ย. 2557

         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จำนวน 300,000 บาท แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ในความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ กปน. สามารถรักษาคุณภาพน้ำดิบ และผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125