ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
สภาวิศวกรดูงาน Call Center 1125

วันที่ 23 ธ.ค. 2551
 
 
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. นายวิระ มาวิจักษณ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานระบบโทรศัพท์ (Call Center) ของการประปานครหลวง โดยมี นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล รองผู้ว่าการ(ผลิตและส่งน้ำ) และนางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงาน Call Center 1125 ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้คณะสภาวิศวกรมีความสนใจ ที่จะนำระบบ Call Center ไปใช้ในการให้บริการสอบถาม ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ของสภาวิศวกรต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125