ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน.สัมมนาหาช่องทางธุรกิจใหม่

วันที่ 18 ธ.ค. 2551
 
 
ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา (กลาง) กรรมการการประปานครหลวง ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง และธุรกิจใหม่ของ กปน." เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ หลังจากที่ไม่ได้ขึ้นค่าน้ำมานานกว่า 9 ปี ในขณะที่ต้องส่งรายได้ให้กระทรวงการคลังไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ โดยมีคณะกรรมการ กปน.และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจใหม่ๆ กับวิทยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ณ โรงแรมวรบุรี จ.อยุธยา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125