ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมยินดี "เปิดบ้านใหม่ องค์การตลาด"

วันที่ 31 มี.ค. 2557

            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดีกับ พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ในโอกาส "เปิดบ้านใหม่ องค์การตลาด ก้าวสู่ปีที่ 61" ซึ่งได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังอาคารสำนักงาน CEC ถนนกำแพงเพชร 6 พร้อมกันนี้ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับโรงเรียนวัดเสมียนนารี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125