ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ยุคใหม่ทันใจไม่ต้องมาที่สาขาเพียงผู้ใช้น้ำโทรมาก็บริการให้ทันที

วันที่ 28 ต.ค. 2551
 
 
 
ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป กปน. เปิดให้บริการรับคำร้องทางโทรศัพท์ที่ Call Center โทร. 1125 อีก 6 บริการ ซึ่งได้แก่
1. แก้ไขสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ 2. แก้ไขประเภทผู้ใช้น้ำ 3. แก้ไขชื่อ/สถานที่ใช้น้ำ 4. แจ้งมาตรวัดน้ำชำรุด 5. แจ้งมาตรวัดน้ำไม่เดิน 6. แจ้งลดขนาดมาตรวัดน้ำ โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปยื่นคำร้องที่สำนักงานประปาสาขาอีกต่อไป เพียงแต่โทรศัพท์แจ้งได้ ที่ โทร. 1125 กปน. ก็จะประสานงานแก้ไขให้ตามที่ผู้ใช้น้ำต้องการต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125