ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
มท.1 ฝาก 3 นโยบายหลัก...ทำงานเพื่อชาติและประชาชน

วันที่ 14 ต.ค. 2551
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน โดยมี พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ กปน. และ นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการฯ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ

พล.ต.อ.โกวิท ได้กล่าวชื่นชม กปน. ว่า มีผู้บริหารที่มีความสามารถ และพนักงานก็มีคุณภาพ งานประปาถือว่าเป็นงานปิดทองหลังพระที่ช่วยประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และยังมีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกหลากหลายโครงการ สำหรับมาตรการป้องกันน้ำท่วมจากฝนตกชุกในช่วงนี้ที่อาจไหลบ่าเข้าคลองประปานั้น กปน. ได้เตรียมเสริมคันดินตลอดแนวคลองประปาตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำบางเขนถึงสถานีสูบจ่ายน้ำดิบสำแลที่จังหวัดปทุมธานี ให้สูงในระดับที่เชื่อมั่นว่าป้องกันได้แน่นอนแล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วง

มท.1 ย้ำว่า กปน. และ กปภ. ต่างเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เพียงแต่ต่างพื้นที่เท่านั้น กปน.มีคนเก่งและมีคุณภาพ น่าจะใช้ความเก่งและความสำเร็จแต่ละโครงการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ กปภ. เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งประธานกรรมการ กปน. ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน กปน. ได้มีการขยายเขตการให้บริการเกือบเต็ม 100% หาก กปภ. ต้องการจะซื้อน้ำจาก กปน. ก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตให้ กปภ. อีกทางหนึ่ง

ต่อจากนั้น มท.1 ได้ฝากนโยบาย 3 ด้าน เพื่อให้ กปน.พัฒนาคุณภาพได้เท่ากับภาคเอกชน คือ
  1. ให้เร่งลงทุนขยายเขตการให้บริการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น หากติดขัดเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบหรือการลงทุนเพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คุ้มทุน ด้วยการใช้เงินกู้ส่วนหนึ่ง มท.1 ก็ยืนยันจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
  2. โครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอไปให้สภาพัฒน์ฯหรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ควรเร่งติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เรื่องผ่านไปตามขั้นตอน
  3. ให้จัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจ ซึ่งจะทำให้ทุกคนคิดเป็น ทำเป็นว่า สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว และมท.1 ได้ย้ำว่า ขอให้ทุกคนทำความดีเพื่อความดี อย่าหวังผล เมื่อทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด องค์กรก็จะดีตาม

หลังจากนั้น มท.1 ได้ไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ก่อนเดินทางกลับ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125