ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. หนุนใช้อัตราค่าน้ำคงที่ หวังผู้ประกอบการหันมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล

วันที่ 14 ม.ค. 2557
 
           นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาวิกฤติแผ่นดินทรุด ด้วยการลดใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ จากการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า หากปล่อยให้มีการใช้น้ำบาดาลแพร่หลายเช่นนี้ต่อไป ภายในปี 2560 กรุงเทพฯ จะมีพื้นดินอยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเล 1 เมตร ประกอบกับมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณมาก จะทำให้ความสมดุลของน้ำ และเนื้อดินในชั้นดินหมดไป แผ่นดินจึงเกิดการทรุดตัว และจะขยายผลกระทบในบริเวณกว้างขึ้นครอบคลุมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 จังหวัด ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้น้ำบาดาล และการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาลปี 2520
         เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งรับมือกับภาวะการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ กปน. จึงออกมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 10 เพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้น้ำบาดาลหันมาใช้น้ำประปาทดแทน ซึ่งปัจจุบัน กปน. มีศักยภาพในการผลิตและบริการน้ำประปาด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล มีแรงดันน้ำสูงทั่วถึงทุกพื้นที่ พร้อมส่งจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค และบริโภคให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ประกอบการที่ติดตั้งประปา ขนาดมาตรวัดน้ำตั้งแต่ 1½ นิ้วขึ้นไป สามารถขอรับสิทธิในการปรับลดอัตราค่าน้ำประปาคงที่ ลูกบาศก์เมตรละ 14.50 บาท จนถึงสิ้นงวดใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนธันวาคม 2557 นี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรกิจบริการ สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่บริการทั้ง 18 แห่ง ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125