ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ถวายผ้าป่าสามัคคี วัดสำแล

วันที่ 13 ม.ค. 2557

           นายวิสันต์ เลียวลิขิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ถวายผ้าป่าสามัคคีจำนวน 103,499 บาท พร้อมเครื่องบริวาร และน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” แก่วัดสำแล จังหวัดปทุมธานี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125