ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. สวัสดีปีใหม่ กปภ. และ CAT

วันที่ 9 ม.ค. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานสายด่วนบริการประชาชน 1125 การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2557 และขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ Call Center กปภ. 1662 การประปาส่วนภูมิภาค ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี คุณนิธิศ ทองสอาด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ และ CAT Contact Center 1132 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณศิริพร บุญชนะ Telecommunication Operation Officer 6 เป็นตัวแทนรับมอบ
         จากนั้นทีมงานได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา ได้แก่ สถานีวิทยุข่าวจราจร สวพ.91 ถนนพหลโยธิน โดยมี คุณจักรพันธ์ คุณัญญาถิรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีเป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน และ Call Center ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยมี คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125