ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ

วันที่ 23 ก.ย. 2551
 
 
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (กลาง) พร้อมผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับกระทรวงมหาดไทยในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125