ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมงานวันครบรอบ 41 ปี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 ม.ค. 2557

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินกิจการครบรอบปีที่ 41
            ในการนี้ กปน. ได้แสดงความยินดีกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ อาคารสำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์” ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม "อารยสถาปัตย์” ที่จะเอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น สตรีมีครรภ์และเด็ก ให้เข้าถึงบริการสาธารณะทุกรูปแบบ ด้วยความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีพลังคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสามาช่วยเหลือสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันประเทศไทย ให้เป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน ภายในปี 2560
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125