ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
เจ้าหน้าที่จากสหภาพเมียนมาร์ ศึกษาดูงาน กปน.

วันที่ 7 ม.ค. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "Groundwater Development & Management” จากสหภาพเมียนมาร์ โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยได้สนับสนุนทุนฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและชลประทานของสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน–1 ธันวาคม 2556 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้นำคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และห้องปฏิบัติการ กปน. ตามหลักสูตรดังกล่าว โดยมี นายวิกรม สุวรรณชมภู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการประปา อดีตผู้บริหาร กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสายงานผลิตฯ ให้การต้อนรับ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125