ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมของ กฟน.

วันที่ 7 ม.ค. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ นายวิสุทธิ์ นพคุณทอง รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง กฟน. กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตลอดจนแสดงผลงานและเผยแพร่งานบริการต่าง ๆ ให้รับทราบ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารได้ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ตลาดทุนไทยต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม" โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125