ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมยินดี ผอ.สพร. คนใหม่ ขยายช่องทางขายความเป็นมืออาชีพด้านงานประปา

วันที่ 7 ม.ค. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ รองผู้ว่าการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.สุชาดา ไทยบรรเทา ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับ นายพิรุณ ลายสมิต (อดีต ผอ.สพร.) ที่ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
           หลังจากนั้นได้ร่วมหารือเกี่ยวกับผลการทำแผนแม่บทด้านการผลิตน้ำประปาในหลวงพระบางที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สพร. และ กปน. ซึ่ง น.ส.สุชาดา ได้ขอบคุณ กปน. ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ซึ่งโอกาสต่อไปน่าจะได้ขยายผลการดำเนินการเช่นนี้ไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ สพร. มีโครงการที่จะไปให้ความช่วยเหลือในนามของประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นในภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงการตาร์ด้วย ทั้งนี้ ได้ฝากให้ กปน. ช่วยออกแบบระบบการผลิตน้ำสำหรับหมู่บ้านหรือชุมชนเล็ก ๆ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ระบบที่จะไปให้ความช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา ภายใต้ชื่อ Thailand Model ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125