ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. จัดกิจกรรม 1 สาขา 1 ชุมชน ณ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)

วันที่ 7 ม.ค. 2557

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาตากสิน พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์จากฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ร่วมจัดกิจกรรม 1 สาขา 1 ชุมชน ณ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขาตากสิน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ ปรีชาสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ
            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา ต่อเนื่องจากโครงการ "น้ำประปาดื่มได้” อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ ที่มาสายชล กลลวงเคมี จุลินทรีย์น่ารู้ ชวนดูมาตรฐาน และสนุกสนานชวนชิม ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้คนรอบข้างเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125