ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. มอบแท่นน้ำประปาดื่มได้ให้กรมชลประทาน

วันที่ 7 ม.ค. 2557

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน การประปานครหลวง (กปน.) ได้มอบแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 1 จุด พร้อมของที่ระลึก ให้แก่ กรมชลประทาน โดยมี นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ ประธานสหกรณ์กรมชลประทาน (อดีตรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ) และ นายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการกรมชลประทาน เป็นผู้รับมอบ
            ในการนี้ กรมชลประทานเผยว่ามีความยินดีให้สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เข้าไปดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบท่อประปาหน่วยงานภายในกรมชลประทานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125