ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำไหลอ่อน 7 มกราคม 2557

วันที่ 3 ม.ค. 2557
 
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ โรงงานผลิตน้ำธนบุรี จึงจำเป็นต้องหยุดการสูบจ่ายน้ำ ในคืนวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ต่อไปนี้
          · ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนบรมราชชนนี ถนนบางกอกน้อย ถนนตลิ่งชัน
          · ถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนอิสรภาพ ถนนพรานนก
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2557
       การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125